Article

2D RESIN CLEAR


วิธีการหล่อเรซิ่นใส 2 มิติ

_________________________________________________________________________________________________________________

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. แม่พิมพ์

2. เรซิ่นใส

3. ตัวเร่ง

4. ภาชนะสำหรับผสม และไม้คน

5. ไม้อัด

6. มีดหรือกรรไกร

7. กระดาษทรายเบอร์หยาบ- ละเอียด

8.เครื่องพ่นเคลือบเงา

_________________________________________________________________________________________________________________

วิธีการทำ

1. เตรียมแม่พิมพ์ยางที่จะต้องการหล่อ และทำความสะอาด

2. ผสมเรซิ่นใส และน้ำยาตัวทำปฏิกิริยาสีม่วง(cobalt)คนให้เข้ากันโดยคนไปในทางเดียวกัน ไม่คนย้อนกลับและยกไม้คนขึ้น - ลงเพื่อให้น้ำยาและเรซิ่นผสมเข้ากันจนทั่วหมดทั้งภาชนะ

3. ผสมน้ำยาตัวทำแข็ง (hard) และเทลงผสมกับเรซิ่นที่เตรียมไว้ แล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้ากันดีแล้ว เทลงไปในแม่พิมพ์กะให้เต็มพอดี เมื่อเทเรซิ่นเสร็จแล้วทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง เรซิ่นจะแข็งตัว

4. การตรวจสอบว่าเรซิ่นแข็งตัว ให้เอาหลังมือแตะที่ชิ้นงานจะมีความร้อน แสดงว่า เรซิ่นแข็งตัวแล้วให้แกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์โดยนำแม่พิมพ์ยางคว่ำลงบนพื้นไม้อัดเรียบแล้ว แกะออกจากแม่พิมพ์

5. สามารถใช้กรรไกร หรือมีดตัดแต่งขอบให้สวยงามแล้วนำไปขัดด้วยกระดาษทราย ไล่เบอร์ตามความหยาบไปละเอียด

6. พ่นเคลือบเงาให้สวยงามตามที่เราออกแบบไว้